Fitness for business

Ook voor bedrijven kan Michèle van Reijsen personal training voor de werknemers verzorgen. Door middel van leefstijlprogramma’s kan de vitaliteit op de werkvloer duidelijk toenemen, waardoor uw werknemers optimaal presteren. De eerste stap naar een succesvol beweeg- en leefstijlbeleid is een goede aansluiting op de wensen en behoeften van management en medewerkers.

Uit Nederlands onderzoek van NOC*NSF blijkt onder andere het volgende:

  • Sportende werknemers presteren beter – Toename arbeidsproductiviteit van gemiddeld 12,5%
  • Sportende werknemers kennen een beduidend lager en korter ziekteverzuim.
  • Over een periode van 4 jaar verzuimen sporters gemiddeld 25 dagen minder dan niet sporters en zelfs ruim 50 dagen minder dan de werknemers die nooit gesport hebben
  • Lager ziekteverzuim, afname van meer dan 0,5%

TNO Arbeid concludeert dat het stimuleren van bewegen voor werkgevers winstgevend is. Toch blijkt dat slechts 14% van de bedrijven ’iets’ aan bewegingsstimulering doet. Daarmee laten veel bedrijven een uitgelezen kans liggen om de arbeidsproductiviteit met relatief geringe kosten te bevorderen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact op!


Volg 4lijf Sport op Twitter Volg 4lijf Sport op Twitter 06 42064151 | info@4lijf.nl